barcamp phnom penh 2012

Mga kalahok ng 2012 BarCamp Phnom Penh sa Pamantasan ng Puthisastra. Litrato mula sa @barcamppp

Setyembre 22-23, taong 2012, nang ginanap sa Pamantasan sa Puthisastra ang ikalimang BarCamp Phnom Penh, Cambodia. Naging matagumpay ang nasabing pagtitipon kung saan aktibong lumahok ang libu-libong katao [en]. Litrato mula sa website ng @barcamppp [en].