GlobalVoices sa Learn more »

Tajik

Language category archive · 1 posts


Mga bagong kwento tungkol sa Tajik

18 Hunyo 2012

Basahin ang post na ito.

Matapos Ipagbawal, Pelikulang ‘The Dictator’ Patok sa Tajikistan

Matapos ipagbawal sa bansang Tajikistan ang bagong pelikulang 'The Dictator', naging patok ito sa mga tindahan ng piniratang DVD doon. Naniniwala ang mga netizeng Tajik na naging popular ang pelikula sa bansa dahil sa ginawang pagbabawal.

Mga Rehiyon ng Mundo

Mga Bansa

Mga Wika