GlobalVoices sa Learn more »

Arts & Culture

Topic archive · 57 posts


Mga bagong kwento tungkol sa Arts & Culture

28 Oktubre 2012

Basahin ang post na ito.

“Kakayahan ng ‘Tayo'”, Ipinagdiwang sa Blog Action Day

Taon-taon nagsasama-sama ang mga bloggers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang magsulat tungkol sa iisang paksa, sa loob ng isang araw, upang mabasa ito ng milyun-milyong katao. Noong ika-15 Oktubre isinagawa ang Blog Action Day, at nilikom namin ang mga akdang isinulat ng mga blogger na kasapi ng Global Voices.

Mga Rehiyon ng Mundo

Mga Bansa

Mga Wika