GlobalVoices sa Learn more »

Photography

Topic archive · 18 posts


Mga bagong kwento tungkol sa Photography

13 Hulyo 2012

Basahin ang post na ito.

Estados Unidos: “Shooting Blind” – Ang Pagtingin Gamit ang Naiibang Mata

Isang pangkat ng mga litratistang may kapansanan sa paningin ang nagtitipon-tipon sa Manhattan, New York kada Martes; sila ang Seeing with Photography Collective. Narito ang ilan sa mga kamangha-manghang larawang kuha ng mga kasapi ng grupo.

Mga Rehiyon ng Mundo

Mga Bansa

Mga Wika