GlobalVoices sa Learn more »

Travel

Topic archive · 7 posts


Mga bagong kwento tungkol sa Travel

21 Hulyo 2009

Indya: Paghabol sa Laho ng Araw

Sa ika-22 ng Hulyo, masaksihan natin ang pinakahabang laho sa ika-21 siglo.  Ang laho ay makikita sa pagitan ng 5:20 ng umaga hanggang 7:40 ng umaga, mula sa loob ng isang makitid na pasilyo na dumadangkal sa daigdig. Sa Indya, ang landas ng laho ay babalat sa mga siyudad ng...

11 Hulyo 2009

Estados Unidos: Nalalapit Na sa Isang Hakbang Para Alisin ang Kaukulang Paglalakbay Kung May HIV

Noong huling linggo, ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagpasimula ng hakbang para alisin ang pagpapalakbay at paghihigpit ng imigrasyon na pinataw sa mga dayuhang may HIV. Sa kasalukuyang pagbawal ng mga dayuhan na may HIV, kahit sila pa ay mga turista o mga mangangalakal, hindi sila makapasok sa Estados...

Mga Rehiyon ng Mundo

Mga Bansa

Mga Wika