GlobalVoices sa Learn more »

Guinea-Bissau

Country archive · 1 posts


Mga bagong kwento tungkol sa Guinea-Bissau

28 Abril 2012

Basahin ang post na ito.

Guinea-Bissau: Mas Mainam na Lugar para Mag-Online

Rising Voices

Napakahirap humanap ng de-kalidad na koneksyon ng internet sa bansang Guinea-Bissau. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na NGO, naitayo ang tanggapang CENATIC, isang sentro na nagbibigay access sa internet sa mga organisasyon at indibidwal na nangangailangan nito, upang maiparating ang kani-kanilang mensahe sa bawat sulok ng daigdig.

Mga Rehiyon ng Mundo

Mga Bansa

Mga Wika