GlobalVoices sa Learn more »

Italy

Country archive · 2 posts


Mga bagong kwento tungkol sa Italy

25 Mayo 2012

Basahin ang post na ito.

Pamamahayag sa Social Media, Bibigyang Gantimpala ng Robert F. Kennedy Center

Tumatanggap ng mga nominasyon para sa Gatimpala sa Pamamahayag para sa Pandaigdigang Potograpiya at Pandaigdigang Social Media ang Robert F. Kennedy Center, isa sa mga kapita-pitagan at nangungunang pandaigdigang organisasyong nagtataguyod ng karapatang-pantao. Pinapangasiwaan ang nasabing patimpalak ng tanggapan ng RFK Center sa Florence, Italy.

Mga Rehiyon ng Mundo

Mga Bansa

Mga Wika